Home

The Rosehips

interdisciplinary performances

TENDER BUTTONS

BY

GERTRUDE STEIN

DR. FAUSTUS LIGHTS THE LIGHTS

Slideshow

CONTACT US:

 

Address: c/o Collins Bävergatan 2B 426 71 Västra Frölunda Sweden

Email: info@michelecollins.se

Phone: +46 736 47 11 50

second tune in the show with synth
MIHA lights
MIHA brings the light (Dr. Faustus)
discussons after the show in the living room
First entrance from the hallway
Georgia and the light
Tender Buttons with Sten Sandell /Göteborgs literature house
museum showing with The Rosehips
art center showing with Georigia on basscheck out:


https://orustkonst.blogspot.com


GERTRUDE STEINS`S

TENDER BUTTONS

by The Rosehips


MAY 2019

on the island of Orust , Sweden


"Dr. Faustus Lights the Lights"

in Copenhagen

with:

Danish Stein Sälskabet


A Thankyou with Flowers by 

Laura Luise Schultz

with her new book release:

"Gertrude Steins Skuespil"


May 2019


RECENSION: www.alba.nu   Kjerstin Norén                                                    

november 2019


Över Michele Collins arbete vilar alltid en bedårande uppsluppenhet som driver aktionen framåt. I det här fallet har hon satt tänderna i en av många fascinerande texter av parisboende amerikanskan Gertrude Stein (1874-1946) som hon och hennes medarbetare belyser genom okynniga glödlampor och en musikalisk komposition som känns sällsynt levande: en saxofon som tycks andas på egen hand, ljudstycken och markeringar av rytm som kommer droppande i sakta mak.

Det kräver en viss miljö för att konstnärer av Steins typ skall falla på plats, ett mer eller mindre avantgardistiskt paradis som med jämna mellanrum inträffar för att sedan försvinna igen, det krävs en beredvillighet att ta emot det som inte i första hand kan eller skall förstås på ett intellektuellt plan – kanske inte alls förstås.


Michele Collins är en av dem som verkligen har sinne för att ge Steins formuleringskonst fysisk närvaro, namnge det stycke text som heter Margaret Ida and Helena Annabel – känn på det igen: Margaret Ida and Helena Annabel… och föreställ er hur orden för varje gång de framsägs blir till levande materia som nästan går att ta på och som visar, att det är något av en förutsättning vad angår Steins texter, att de tar kropp i form av läsning.

Om det verkligen sker vinner man i gengäld ett övermått av inre frihet, en av modernismens största gåvor till mänskligheten!


Vilket också är en röd tråd i Nils Olssons avhandling om bl.a Stein: att det handlar om texter som bara till fullo framträder när de utsägs. Samtalet med honom på Teater Trixter (liksom ett par veckor tidigare i ett av de Gahtenhielmska husen) föll också det väl på plats efter en föreställning som skickligt absorberade publikens uppmärksamhet, fick tiden att stå stilla för en stund.

Men inte så länge till. Snart tar gruppen upp en text för barn av författarinnan, man kan nästan inte vänta.


▪ Kjerstin Norén


l november 2019

Dr. Faustus lights the lights
av Gertrude Stein
på scenen: Michele Collins, Anna Gustavsson, Jonny Wartel, Georgia Wartel Collins,
The Roseships
på Teater Trixter, november 2019

Nils Olsson: Konsten att sätta texter i verket. Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga specificitet, Gläntaproduktion 2013https://www.alba.nu/sidor/35472