Swedish text

     Syftet är att göra manusförfattaren/poeten/feministen Gertrude Steins texter till scenkonst, att belysa och presentera den Amerikanska Avantgarde-kulturen i Sverige och inbjuda till ett internationellt nätverk i samma anda; att presentera en kultur som vågar ta risker med djupt engagemang i motsats till den konventionella lättsmälta kulturen.

 

Vi  spelar på olika platser för en varierad publik. Formen är performance / konsert och kommer att anpassas efter alla typer av scenutrymmen.

 

 

 

Vårt tidigare projekt som hösten 2016 genomfördes i tre rum + kök i en stor bebodd lägenhet i Linnéstaden var mycket lyckat med en varierad publik och mycket intresse för ytterligare tillfällen. Se bifogad video.

 

Denna gång tänker vi arbeta med Tender Buttons. Publicerad 1914. Tender Buttons är ett berömt modernistiskt experiment i versform som samtidigt anses vara ett mästerverk i verbal kubism och har kallats en modern succé men också " ett spektakulärt misslyckande" 

 

Boken har tre delar Objects-Food-Rooms

Rytmen och timingen i hennes text är ofta viktigare än den konventionella innebörden av orden. Något vi känner stark släktskap med i vårt arbete med musik, performance, rörelse, ljus och text.

 

“Den mystiska auran kring platser och objekt

 

 

 

 

 

Vi framträdar med Stein´s korta poetiska textstycken i vår interdisciplinära stil där konst, musik och litteratur passar ihop med varandra. Ingen konstformform är underordnad den andra.

 

 

 

Även i detta nya det projekt ingår samtal om Gertrude Steins text. Vi har tidigare gjort detta med mycket lyckat resultat. Då var bl.a. Johan Petri, regissör och kompositör, en av de anlitade. Vi tänker i detta nya projekt erbjuda erfarna litterära akademiker att deltaga.

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTACT US:

 

Address: c/o Collins Bävergatan 2B 426 71 Västra Frölunda Sweden

Email: info@michelecollins.se

Phone: +46 736 47 11 50